Examen reserveren

Hoe vraag je praktijkexamen of toets aan

Machtig uw autorijschool met DigiD

 
Voordat de rijschool het praktijkexamen voor u gaat kan aanvragen, moet u daar eerst toestemming voor geven. Dat doet u met een machtiging. Voordeel hiervan is dat u direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor u heeft gereserveerd, verplaatst of geschrapt. Daarnaast zijn uw adresgegevens automatisch voor uw rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR.

Om uw rijschool te kunnen machtigen, heeft u het rijschoolnummer nodig. Dit nummer vindt u op https://www.rijschoolgegevens.nl.

Kijkt u na het invullen van het rijschoolnummer op mijn.cbr.nl of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan de rijschoolnaam die u kent en die op uw lesvoertuig staat. Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen.
 

Reservering

 

Uw rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop u geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. Bij de meeste rijscholen kunt u, in overleg met uw instructeur, zelf uw tijdstip van afrijden bepalen.

Bij de examenaanvraag hoort uw Eigen verklaring, een formulier met tien vragen over uw gezondheid. Gaat u examen doen voor de personenauto (B), aanhanger (BE) of motor (A)? Dan kunt u de Eigen verklaring zelf via https://www.mijn.cbr.nl versturen naar het CBR. Dit kan alléén als u alle vragen op het formulier Eigen verklaring met ‘Nee’ kunt beantwoorden. U betaalt dan via iDEAL. Uw rijschool kan de Eigen verklaring ook voor u insturen. Bespreek dit tijdig met uw rijschool.

Moet u een of meer vragen met ‘Ja’ beantwoorden? Dan is onderzoek door een arts nodig.

Een praktijkexamen voor de personenauto kunt u op verschillende tijden afleggen vanuit een CBR-examencenntrum.